Dietistutbildningar

Beteckningen dietist är en yrkesskyddad titel som erhålls efter genomgången dietistutbildning. I Sverige finns idag tre olika godkända dietistutbildningar. Dietistutbildningen leder fram till en dietistexamen efter 120p (fil kand) eller 160p (fil mag) i dietetik. Några av de ämnen som studeras är:
∙ Näringslära
∙ Livsmedelskunskap
∙ Kostsociologi och kostundersökningsmetodik
∙ Fysiologi
∙ Dietetik med hälso- och sjukdomslära
∙ Psykologi och pedagogik


Dietistutbildningen i Göteborg

Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet har en gedigen dietistutbildning som flera gånger fått högt betyg i högskoleverkets granskningar av utbildningen. Läs mer om:

Dietistutbildningen vid Sahlgrenska Akademin

Dietistutbildningen i Uppsala

Uppsala är inte bara en trevlig studentstad, här finns en mycket populär dietistutbildning också. Vill du studera utomlands i en eller två terminer så finns det goda möjligheter för detta.

Dietistprogrammet i Uppsala

Dietistutbildningen i Umeå

Sist, men inte minst, har vi dietistutbildningen i Umeå. Läs gärna mer om vad utbildningen i Umeå
har att erbjuda:

Institutionen för kostvetenskap i Umeå
Dietistutbildning utomlands

Inte minst våra grannländer Norge och Finland erbjuder dietistutbildningar. Det kan vara spännande att studera i ett annat land, du träffar mycket nya människor och kan upptäcka en ny kultur. CSN kan ge dig bidrag ändå. Läs vår guide om dietistutbildning utomlands ifall du funderar på att läsa till dietist.
 
     
   
copyright av Dietist.se (2005-10)